Shine By Thomasine

Honnörsgatan 12
352 36 Växjö Sverige

Tel. 0762-19 81 62

 • Linkedin - Grå Circle
 • Instagram

© 2018 Shine By Thomasine - Foto:M.Wärenfeldt

Tina Börjesson är en van föreläsare och anlitas inom olika ämnen som hon har stort engagemang för och erbjuder skräddarsydda föredrag och utbildningar efter företagets eller kundens behov.

Inspirationsföreläsningar
fokuserar på hur man kan navigera i dagens stressade samhälle och hitta rätt. Här ges konkreta verktyg för att kunna hantera sina utmaningar, växa som människa, få mer insikt om sig själv och andra och en ökad förståelse i vad som sker i våra liv.

 

 • Låt dina drömmar bli verklighet (om personlig utveckling och att sätta mål)

 • Det aktiva medarbetarskapet (om självledarskap och personlig utveckling hos medarbetaren som gagnar individ, grupp, ledning och verksamhet)

 • Du duger! Att få ihop sin självbild (för barn, ungdomar och unga vuxna)

 • Nya pusselbitar-att bli HEL igen (insikter om stress, friskvård och hur man kan lyckas med en livsstilsförändring tex. efter att varit med om något livsomvälvande)

 • Du behöver fylla på innan du ger ut (för dig som är en givande person och arbetar nära andra människor tex. arbetar i vård/omsorg, i skola/barnomsorg, polis/räddningstjänst, handel)

 • Att vårda vårdaren ( Specialföreläsning med workshops för Vårdpersonal)

Övriga föreläsningar ges inom följande ämnen

 • Samtal och samtalsmetoder

 • Kris- och krisreaktioner

 • Barnrättskunskap och FN´s Barnkonvention

 • Föräldraskap och Barnaskap

 • Barn- och ungdomssjukvård

 • Barn som far illa - att upptäcka, reagera och agera

 • Handledning och personalutveckling

 • Ledarskap
                              Hör av dig om du vill veta mer.