Föreläsningar

Jag tycker mycket om att föreläsa och anlitas inom olika ämnen som jag har stort engagemang för. Det är viktigt för mig att de som lyssnar går därifrån med ny energi, konkreta verktyg och förhoppningsvis även nya tankar.
Därför erbjuder jag också skräddarsydda föredrag och utbildningar efter företagets eller kundens behov.

Inspirationsföreläsningar
fokuserar på hur man kan navigera i dagens stressade samhälle och hitta rätt.

Här får man redskap för att kunna hantera sina utmaningar, växa som människa, få mer insikt om sig själv och andra och en ökad förståelse i vad som sker i våra liv.
 

 • Låt dina drömmar bli verklighet (om personlig utveckling och att sätta mål)

 • Det aktiva medarbetarskapet (om självledarskap och personlig utveckling hos medarbetaren som gagnar individ, grupp, ledning och verksamhet)

 • Du duger! Att få ihop sin självbild (för barn, ungdomar och unga vuxna)

 • Nya pusselbitar-att bli HEL igen (insikter om stress, friskvård och hur man kan lyckas med en livsstilsförändring tex. efter att varit med om något livsomvälvande)

 • Du behöver fylla på innan du ger ut (för dig som är en givande person och arbetar nära andra människor tex. arbetar i vård/omsorg, i skola/barnomsorg, polis/räddningstjänst, handel, restaurang m.m)

 • Att vårda vårdaren ( Specialföreläsning med workshops för Vårdpersonal)

Övriga föreläsningar ges inom följande ämnen

 • Självledarskap och Gränssättning

 • Personlig utveckling

 • Handledning och personalutveckling

 • Ledarskap

 • Samtal och samtalsmetoder

 • Kris- och krisreaktioner

 • Relationer-akuten eller investera

 • Föräldraskap (i väntans tider, nybliven förälder, tonårsförälder)

 • Barnrättskunskap och FN´s Barnkonvention

 • Barn som far illa - att upptäcka, reagera och agera

                           Hör av dig om du vill veta mer