NOW IT´S YOUR TIME TO   SHINE

Kundsamarbeten

Dione
Gynekologisk
mottagning
 Växjö
 

Sagt om Shine By Thomasine

För mig i rollen som HR Partner var det viktigt att hitta en samarbetspartner som kunde fylla de upplevda "glappet" som fanns i de fall det handlade om att möta en medarbetares behov av att stärka sin egen motivation. Genom medarbetarcoachning breddade vi möjligheten att erbjuda en annan form av samtalsstöd, ett stöd som för medarbetaren skapade ett enormt värde att få prata med en oberoende person men även för att man som person kunde äga sin situation och på så sätt hitta motivationen till förändring. Det gav även mig i rollen som HR möjligheten att arbeta långsiktigt och proaktiv i mötet med medarbetare. 

Även stöttningen till nya ledare ses som värdefullt i samarbetet med Shine by Thomasine. Anna Cardell, HR Partner

Tina är en fantastisk handledare som ser oss alla i gruppen och låter alla komma till tals. Hon är jättebra på att leda och utmana oss i samtalen.

Jag känner mig stärkt i min roll i teamet och i den arbetsgrupp jag befinner mig i.

Gruppdeltagare från Yrkesmässig handledning

På frågan vad tar du med dig från föreläsningen idag?
Vilka goda fotavtryck lämnar jag.
Det är intressant att lära känna sig själv mer.
Att hjälpa andra att lysa.

Det var en upplevelse och tanke om jobb och liv, vad man kan prioritera och välja som inställning.
Deltagare på föreläsning

Tinas inspiration har fått mig att utmana mig och se mig med nya ögon. Hon är min mentala PT!

Coachklient

Ofrivilligt barnlös?

Du är inte ensam.

Det är många som lider i det tysta av att inte kunna få ett barn som de längtar efter och som man kämpar för att få.

Att få komma till en samtalsmottagning och få sätta ord på alla de känslor man bär på och som tar energi, hjälper dig/er att hitta ny kraft och nytt hopp på din/er resa mot att bli förälder.

Korta väntetider och en lång erfarenhet av samtal och arbete med ofrivillig barnlöshet, hormonstimulering och IVF m.m.

Välkommen att boka tid!

Ny kurs i Stresshantering för kvinnor med ofrivillig barnlöshet, upprepade missfall eller sekundär barnlöshet, startar i höst! Läs mer och anmäl dig här

Vill du ha en egen coach?

Är du mitt i livet, fastnat på vägen och vill komma vidare?

Personlig utveckling är en investering som alltid ger vinst!

Läs mer om coaching här.

Välkommen att boka din tid. Now it´s Your time to Shine!

 

Shine By Thomasine

Honnörsgatan 12
352 36 Växjö Sverige

Tel. 0762-19 81 62

  • Linkedin - Grå Circle
  • Instagram

© 2018 Shine By Thomasine - Foto:M.Wärenfeldt