Skip to main content

Jag hjälper människor att utvecklas
och lysa starkare i sin profession

Många arbetsplatser idag utmanas av sjukskrivningar, hög arbetsbelastning, stress och ökade krav. Ge dina medarbetare och dig själv möjlighet att fortsätta växa och utvecklas så får du både nöjdare och mer engagerade människor i ditt team. Det kommer att märkas på ett positivt sätt i ert företag.

Kompetenshöj din personal och dig själv


” Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others”.
-John C Maxwell

Ikon Personalutveckling

Personalutveckling

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång! Mår dina medarbetare bra, presterar de bra och företaget går bättre. Här finns det en enorm utvecklingspotential för drivna och engagerade arbetsgivare.


Tina förbereder samtal

Grupphandledning

Grupphandledning är ett forum där gruppen får tid till reflektion, utöka sin professionella kompetens, få erfarenhetsutbyte och nya insikter under vägledning av en erfaren handledare.


Tina i samtal

Ledarutveckling

Vill du som chef eller ledare utvecklas i ditt ledarskap och i dina talanger och utmaningar?

Få ökad självkännedom och förbättra din kommunikation?


Tina planerar inför möte

Föreläsning

Föreläsningar ges inom flera områden.

Till företag, privat och offentlig sektor, skolor, föreningar m.m.


Varma ord från mina kunder


”För mig i rollen som HR Partner var det viktigt att hitta en samarbetspartner som kunde fylla de upplevda ”glappet” som fanns i de fall det handlade om att möta en medarbetares behov av att stärka sin egen motivation. Genom medarbetarcoachning breddade vi möjligheten att erbjuda en annan form av samtalsstöd, ett stöd som för medarbetaren skapade ett enormt värde att få prata med en oberoende person men även för att man som person kunde äga sin situation och på så sätt hitta motivationen till förändring. Det gav även mig i rollen som HR möjligheten att arbeta långsiktigt och proaktiv i mötet med medarbetare. Även stöttningen till nya ledare ses som värdefullt i samarbetet med Shine by Thomasine.”

Anna Cardell, HR Partner

”Jag valde att anlita Tina till min personal, dels har jag träffat henne innan och trivs i hennes sällskap, och för att jag såg på henne hemsida att hon hade föreläsningen Att våra vårdaren. Det var fantastiskt bra att samarbeta med Tina! Hon var lyhörd för vårt behov inför föreläsningen och under föreläsningen spred hon härlig energi och fick igång grupperna på ett gott sätt så att alla blev delaktiga. Jag rekommenderar verkligen Tina och hennes tjänster! Innehållet i föreläsningarna gav både energi och tankeställare och med lätta knep på hur man kan ta vara på sig själv.”

Ulrika von Silvers, Avdelningschef Sjukhusvårdens Bemanningsenhet Ljungby,Växjö, Bemanningsenhet sekreterare, Region Kronoberg

 

Stolta kundsamarbeten


Kompetenshöj din personal