Giving back

Jag vill göra skillnad för både den enskilda personen och för många. Därför strävar jag efter att hela tiden utveckla mig så att jag kan hjälpa fler och fler att få ut det bästa och mesta av sitt liv, det är en del av min egen personliga utveckling.

Jag tror på att ge tillbaka av det man fått. Kunskap, erfarenheter, tid och även pengar.

Min lärdom genom livet är att allt detta blir större om man delar den.

Därför går 10% av vinsten på Shine By Thomasine till välgörande ändamål.

Talita och World Childhood Foundation som jag valt att stödja är organisationer som bottnar i att upprätta den lilla människan och får den att växa och blomma ut. De kämpar för mänskliga rättigheter och för barn, unga och utsatta kvinnor.
Även om jag inte längre kliniskt arbetar som Barnsjuksköterska så är jag alltid Barnets Ambassadör.

Så när Du köper någon av Shine By Thomasine´s tjänster ex. Coaching, Samtalsterapi, Event eller har fått ett presentkort så är även Du med och ger till någon annan som ges möjlighet till en bättre framtid.

1993 arbetade jag och min man som volontärer på ett Center i Bangkok, Thailand (A.P.S.W.) med utsatta kvinnor och barn som själva sökt skydd där undan sina förövare eller hamnat där pga bordellrazzior. Jag arbetade med kvinnorna och på barnhemmet, min man var med och byggde Emergency Homes (skyddsboende) för kvinnorna och deras barn. Vi såg att i en trygg miljö fanns det möjlighet att bli upprättad, att bli sedd och få växa som människa igen. Rehabiliteringen gjorde nytta och glädjen kom tillbaka och då kom även kraften att börja utbilda sig igen och vetskapen om att det gick att välja ett helt nytt liv.
 

Talita  "Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. Nästintill alla kvinnor som genomgår Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita vill verka för att kvinnor i vår målgrupp ska få det stöd de behöver, såväl i Sverige som utomlands. Talita betyder "liten flicka" och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv."

Läs mer på www.talita.se


World Childhood Foundation "Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Childhood arbetar förebyggande på tre plan: Vi ger stöd till direkta insatser för barn via våra projektpartners – gräsrotsorganisationer och eldsjälar i Sverige och utomlands. Driver påverkansarbete, samarbetar med företag och initierar kampanjer med målet att förändra beteenden runt vår fokusfråga. En sådan kampanj är Resekurage, där vi i samarbete med Polisen och Länsstyrelsen uppmanar semestrande svenskar att anmäla till svensk polis om de under resan ser något som misstänker att barn utnyttjas sexuellt. Läs mer på www.childhood.se

IMG_20190318_1420431.jpg

Tina iklädd sjuksköterske-

uniformen utanför barnhemmet.