Skip to main content

Handledning

Kompetenshöj din personal!

I detta forum får man stöd och verktyg att, tillsammans med kollegor och en erfaren handledare, reflektera kring egna och andras styrkor och hur man kan utvecklas vidare i ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll och i olika situationer man möter. Samtidigt som det blir en investering i den egna personliga utvecklingen.

Handledning sker under en bestämd tidsperiod i grupp, eller individuellt om önskan finns.

Handledning för vårdpersonal, läs mer här


Tina presenterar

Studier visar

Studier visar att medarbetare på arbetsplatser som använder sig av handledning kontinuerligt, upplever bl.a:

  • Minskad stress och ökat stöd hos ledningen

  • Mindre benägenhet att lämna yrket

  • Ökad arbetstillfredställelse

  • Stärkt professionell identitet

  • Ökad medvetenhet

  • Ökad kompetens och kunskap

  • Ökad moralisk känslighet