Handledning

Kompetenshöj din personal!

I detta forum får man stöd och verktyg att, tillsammans med kollegor och en erfaren handledare, reflektera kring egna och andras styrkor och hur man kan utvecklas vidare i ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll och i olika situationer man möter. Samtidigt som det blir en investering i den egna personliga utvecklingen.

Handledning sker under en bestämd tidsperiod i grupp, eller individuellt om önskan finns.
 

Studier visar att medarbetare på arbetsplatser som använder sig av handledning kontinuerligt, upplever bl.a:Kontakta oss för att få veta mer och få ett skräddarsytt koncept för er.